Voornamelijk horeca maakte gebruik van NOW 7

Auteur: Redactie
Economie Financieel 11 februari 2022
Voornamelijk horeca maakte gebruik van NOW 7

Voornamelijk horecabedrijven, in totaal ongeveer 16.000, hebben in de maanden november en december van het vorige jaar, loonsteun ontvangen vanwege hun omzetverlies. Dat blijkt uit cijfers die het UWV vandaag publiceerde. De horeca ontving een voorschotbedrag van 289 miljoen euro. In totaal is dat 40 procent van het totaalbedrag dat het UWV uitkeerde.

Het UWV heeft in totaal bijna 41.000 aanvragen toegekend voor de zevende periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de maanden november en december 2021. Deze werkgevers, die samen zo’n 702 duizend mensen in dienst hebben, ontvingen in totaal een voorschotbedrag van ruim 907 miljoen euro. 

In de zevende periode NOW komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden november en december 2021. Net als in de zesde periode NOW is de tegemoetkoming maximaal 85 procent. Het maximale omzetverlies dat kon worden opgegeven was 80 procent, maar is door het kabinet verhoogd naar 90 procent, in verband met de volledige lockdown. Omdat deze wijziging is doorgevoerd nadat het aanvraagloket al was geopend, was de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80 procent. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming wordt gerekend met maximaal 90 procent omzetverlies. Het voorschot dat UWV overmaakt, is zoals altijd 80 procent van de berekende tegemoetkoming. Het voorschot is dit keer niet in termijnen betaald, maar in één keer.

Vijf procent toegekende aanvragen van starters

Werkgevers konden een aanvraag indienen voor de zevende periode NOW van 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022. In totaal kwamen ruim 42.000 aanvragen binnen. Daarvan zijn er 1.469 afgewezen, omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. De 40.683 werkgevers van wie de aanvraag is toegekend, hebben inmiddels allemaal hun volledige voorschot ontvangen, in totaal dus ruim 907 miljoen euro. Het gemiddeld opgegeven verwachte omzetverlies is 48,2 procent.

Nieuw in de zevende periode NOW is dat ook bedrijven die na 1 februari 2020 gestart zijn in aanmerking komen voor loonsteun. Om het omzetverlies te kunnen berekenen is er tenminste één maand volledige referentieomzet nodig vóór de NOW-periode. Dat betekent dat alle bedrijven die gestart zijn vóór 1 oktober 2021 in aanmerking kunnen komen voor NOW.

Van de toegekende aanvragen voor de zevende periode NOW komen er tot nu toe zo’n 2000 (5 procent) van deze starters. Het grootste deel betreft starters in de sector horeca en catering.

Factsheet geeft cijfers per sector, regio en bedrijfsgrootte

De factsheet die UWV vandaag publiceert geeft inzicht in de toekenningen per sector, arbeidsmarktregio en gemeente voor de zevende periode NOW (november-december 2021) Ook is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang.

Veruit het grootste aandeel in het aantal toekenningen heeft de sector horeca en catering (16.442), op afstand gevolgd door detailhandel (7.300) en overige commerciële dienstverlening (5.038);

Het totale voorschotbedrag is het hoogst voor de sector horeca en catering (€ 289 miljoen), gevolgd door overige commerciële dienstverlening (€ 135 miljoen) en vervoer en logistiek (€ 92 miljoen);

Veruit de meeste toekenningen, 25.322 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 210 toegekende aanvragen;

Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (5.941), gevolgd door Rijnmond (2.959) en Midden-Utrecht (2.056).

Overig nieuws