Valkuilen bij boekhouding

24 oktober 2017 | Thijs Jacobs

Fooien. Moet je daar als horecaondernemer nu belasting over betalen of niet? En de maaltijden en consumpties voor personeel onder werktijd? Bovendien moet je als werkgever (in ieder geval een deel van) het salaris giraal uitbetalen. Nu nog wel, want cryptovaluta zijn sterk in opkomst, terwijl contant geld langzamerhand uit het straatbeeld verdwijnt.

DOWNLOAD GRATIS DE NIEUWSTE EDITIE VAN LUNCHROOM

Fooien vallen onder het begrip ‘loon’. De werkgever is daarom verplicht om over het geïnde fooienbedrag loonbelasting en premies in te houden. Vaak heeft een werkgever echter geen zicht op de hoogte van de fooien, aangezien deze rechtstreeks aan de werknemer worden betaald. De administratieve last zou voor de werkgever bovendien te zwaar zijn en daarom wordt in de praktijk een afspraak over fooien gemaakt in de arbeidsovereenkomst.

Fooien zijn loon?
Vaak wordt er in de arbeidsovereenkomst rekening gehouden met het gegeven dat de werknemer fooien ontvangt. Als de beide partijen vervolgens afspreken dat de werknemer de fooien mag houden, dan behoren de fooien tot het loon. Dit omdat er expliciet rekening mee wordt gehouden dat de werknemer fooien zal ontvangen. De werkgever houdt in dit geval dus loonbelasting en premies in over de fooien. Wanneer er géén afspraken zijn gemaakt over fooien, dan ligt dit buiten de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werknemer zal in dit geval in zijn aangifte inkomstenbelasting de ontvangen fooien moeten verwerken. 

In de wetgeving is een regel opgenomen specifiek voor horecapersoneel. Deze houdt in dat werknemers geacht worden fooien te genieten tot een bedrag ter grootte van het verschil tussen het uitgekeerde loon en het loon waarop de werknemer recht heeft. Dit verschil is belastbaar voor loonheffing en premies. Als de werkgever, in overeenstemming met de werknemer, het bedrag aan fooien hoger inschat, wordt van dat geschatte hogere bedrag uitgegaan.

Btw en fooien
Op de website van de Belastingdienst staat het volgende: ‘Als uw personeel fooien ontvangt, hoeft u daarover geen btw te betalen. Bent u een ondernemer/natuurlijk persoon en werkt u in een branche waarin het gebruikelijk is om fooien te geven, bijvoorbeeld in de horeca- en de taxibranche? Dan hoeft u ook geen btw te betalen over fooien die u zelf ontvangt.’ De horeca heeft dus een uitzonderingspositie. 

Maaltijden- en consumptieverstrekking
Bij het verstrekken van maaltijden aan personeel moeten enkele fiscale zaken in ogenschouw worden genomen. Een maaltijd mag immers onbelast verstrekt worden als er sprake is van ‘meer dan bijkomstig belang’. Dit is specifiek in de horeca vaak het geval wanneer de medewerker niet in staat is om op een ‘normaal’ tijdstip thuis te eten. Als normaal tijdstip wordt een tijdstip tussen 17:00 uur en 20:00 uur aangemerkt. Als werknemers binnen de horeca niet kunnen eten binnen dit tijdstip, dan is de maaltijd ‘van meer dan bijkomstig belang’ en kan de maaltijd onbelast verstrekt worden.

Is het zakelijke karakter van de maaltijd van bijkomstig belang, dan behoort de maaltijd tot het loon en is deze dus belast. De waarde van een maaltijd die behoort tot bijkomstig belang, wordt wel belast.  De maaltijd wordt dan door de Belastingdienst op een vastgesteld normbedrag van € 3,30 (2017) per maaltijd belast.

Andere consumpties
Drinken en kleine consumpties. Zoals fruit en gebak, zijn onbelast wanneer deze op de werkplek worden verstrekt. 

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Dit is binnen de horeca vaak het geval. Wat is een laag inkomen? Een inkomen van tussen 100 en 125 procent van het wettelijk minimumloon. Het voordeel kan oplopen tot maximaal 2.000 euro per werknemer per jaar. De werknemer moet wel minimaal 1248 verloonde uren per jaar werken, de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben, verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen en dus tussen de 100 en 125 procent van het minimumloon verdienen. 

Verloonde uren zijn uren waarover de werkgever loon betaalt, zoals contracturen en uitbetaalde extra uren. Hier vallen niet- gewerkte onbetaalde uren en wel gewerkte, maar onbetaalde uren zoals overwerkuren, adv- uren en verlofuren dus niet onder.    De tegemoetkoming over 2017 wordt in 2018 automatisch uitbetaald indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

Giraal uitbetalen salaris

In deze Wet Aanpak Schijnconstructies zijn enkele maatregelen opgenomen om schijnconstructies van werkgevers tegen te gaan. Zo ook de verplichting om het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal uit te betalen. Volledig contant uitbetalen van loon is dus niet toegestaan.

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Ontvang wekelijks onze nieuwsbrief!

Overig nieuws

Lunchroom
Ontdekken en genieten: Op wereldreis bij De Ontdekking [video]

Op de hoek van de altijd levendige Voorstraat in Utrecht bevindt zich lunchroom De ontdekking, die je in gedachten even meeneemt naar een ander land. Onder het genot van een Braziliaanse koffie of Arabic-night smoothie, word je even weggetrokken uit de dagelijkse sleur. De Ontdekking zorgt voor e...

Lunchroom Interview
"Ze worden hier echt in hun kracht gezet"

De mooie en speciale samenwerking tussen begeleider en cliënt medewerker is uitermate uniek. De Postkamer is een Grand Café gelegen in het hartje van Nijkerk waar gemotiveerde cliënten begeleid en ondersteund worden door zorgorganisatie Careander. De zaak waar Henriette Eleveld als ...

Lunchroom
Op reportage: La Colline [video]

Nergens in Oss u zo thuis voelen als bij La Colline. Te vinden op d’n heuvel zoals op z’n Brabants gezegd wordt. Wat deze zaak zo bijzonder maakt: “La Colline is de woonkamer van Oss geworden waar alle inwoners uit alle woonwijken van Oss welkom zijn”, zegt verantwoordelijke ...

Opening Rotterdam
Maritiem museum gooit het roer om met eigen horeca

Het Maritiem Museum Rotterdam opent een gloednieuw café op zaterdag 22 februari. Vanaf dat moment baat het museum zijn horeca zelf uit om de bezoekerservaring nog beter te maken, nadat eind vorig jaar ook de museumwinkel in eigen beheer is genomen. Het café draagt de naam ‘Het La...

Interview Ondernemen
Reportage: Restaurant Bij Goes

Bij Goes is gevestigd op een bedrijventerrein in De Meern. Geen normale lunchroom in de stad dus, maar vooral zakelijk gericht. De werknemers van deze bedrijven kunnen tijdens de lunchpauze, tussen 12 en 1, komen lunchen bij Bij Goes. Michelle Tang is twee jaar geleden samen met haar zus dit avontuu...

Columns Blog
Kan het uit?

Vandaag werd ik benaderd door een landelijke nieuwswebsite. De dame in kwestie had een vraag gerelateerd aan horeca-advies. Of ik in een video mijn mening wilde geven over ‘All you can eat’ restaurants. Hoe ze financieel uitkomen met zo’n concept waar mensen ongelimiteerd eten en d...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Ontvang wekelijks onze nieuwsbrief!

Lees Nu
Horeca & Recht
Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2020 - Uitgeverij PS

Uitgave door: