KHN lanceert namens 6 fastservice-bedrijven het Fastservice Manifest

Auteur: Redactie
KHN 14 mei 2024
KHN lanceert namens 6 fastservice-bedrijven het Fastservice Manifest KHN voorzitter Marijke Vuik

De afgelopen maanden heeft de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) fastservice-werkgroep, een groep van zes KHN-leden, gewerkt aan een Fastservice Manifest vanuit de motivatie om bij te dragen aan een gezondere voedselomgeving.

In dit manifest hebben zes bedrijven; McDonald’s Nederland, KFC, Domino’s, Bram Ladage, Kwalitaria en FHC Formulebeheer concrete ambities gedefinieerd om hun positieve impact op productsamenstelling, gevarieerd aanbod, kindermarketing, vestigingsbeleid en communicatie de komende jaren verder te vergroten.

Sinds het sluiten van het Preventieakkoord in 2018 heeft de roep om een gezondere voedselomgeving het maatschappelijk debat geïntensiveerd. Gedreven door verantwoordelijkheidsgevoel en een gedeelde ambitie, hebben een aantal fastservice-bedrijven de handen ineengeslagen om een concrete bijdrage te leveren aan een gezondere voedselomgeving. KHN wil samen met deze leden door het Fastservice Manifest een stem hebben in het debat, meedoen met concrete stappen richting een gezondere voedselomgeving en daarmee onderdeel van de oplossing zijn. Het manifest is een belofte aan Nederland, waarbij de zes toonaangevende fastservice-bedrijven zich committeren om jaarlijks verantwoording af te leggen over de voortgang van deze beloften.

Startpunt 

In aanloop naar de lancering is gesproken met verschillende experts over de inhoud van het manifest en op basis daarvan is de inhoud verder aangescherpt. De KHN fastservice-werkgroep ziet het Fastservice Manifest als een startpunt voor een langdurige bijdrage aan een gezondere voedselomgeving. Veel van de zes bedrijven hebben de afgelopen jaren al concrete acties ondernomen, bijvoorbeeld op het gebied van reductie van zout of suiker. Andere bedrijven beginnen hier pas net mee, mede dankzij het manifest. KHN heeft als doel om de fastservice-sector verder te inspireren en het draagvlak voor het manifest zo breed mogelijk te maken. Andere fastservice-bedrijven mogen zich bij dit manifest aansluiten. Daarbij wil KHN in voortdurende dialoog met stakeholders blijven werken aan verdere aanscherping van het manifest en de acties die op basis van het manifest door de verschillende bedrijven worden genomen.

Inspanningen

Volgens Marijke Vuik, voorzitter van KHN, is het manifest pas het begin: “Al enkele jaren verrichten fastservice-bedrijven inspanningen op het gebied van een gezondere voedselomgeving. Dat gebeurt alleen vaak onder de radar. Dit manifest gaat daar verandering in brengen. Daarnaast gaat het niet om woorden, maar om het daadwerkelijk boeken van vooruitgang op de ambities in het manifest. Dat doen de bedrijven op hun eigen manier, want ze verschillen in schaal en omvang. Maar het gezamenlijke startpunt is dat ze actief de handen ineenslaan om hun beloften waar te maken en jaarlijks gaan rapporteren over de resultaten die zijn geboekt."

KHN wil ook met de partijen die nu werken aan een regeerakkoord in Den Haag in gesprek over het Fastservice Manifest. Met die input wordt het manifest beter. Vuik zegt hierover: “We willen aan tafel met de formerende partijen. Aan hen vraag ik: betrek ons bij de verdere vormgeving van maatregelen die gaan over de gezondere voedselomgeving. Met gezamenlijke inspanning komen we verder en worden de ambities nóg beter. Wat als we samen met onze ketenpartners en de overheid kunnen werken aan een Preventieakkoord 2.0? Een aanpak waarin bedrijven de mogelijkheid hebben om zelf te innoveren en stappen te zetten en we elkaar motiveren om daadwerkelijk tot actie over te gaan.”

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van het laatste luchroomnieuws en één keer per week de digitale nieuwsbrierf van Lunchroom ontvangen? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.

Overig nieuws